اشکِ مَشک (کشکول ولایت نامه)
یا رَفیقَ مَن لا رَفیقَ لَه
یکشنبه 23 مهر 1391 :: نویسنده : شاهین حق پرست

۱۳۹۱/۰۷/۱۹

بیانات در دیدار علما و روحانیون خراسان شمالى

 این طرح هجرتى كه بنده چندین سال قبل از این مطرح كردم، موجب گسترش فعال روحانیت در سرتاسر كشور میشود. باید از حوزههاى بزرگ هجرت كنند، بیایند در شهرستانها بمانند؛ چه اهل آنجا باشند، چه نباشند. افراد گاهى هم اهل آنجا نیستند. مرحوم محقق سبزوارى - صاحب ذخیره و صاحب كفایه و ملاى معروف و شیخالاسلام بزرگ اصفهان در دوران صفویه - بلند میشود از اصفهان مىآید مشهد ساكن میشود. آن وقت اصفهان بزرگترین شهر ایران بود، مشهد یك شهر كوچكى مثل یك ده بزرگ بود. مدرسهى باقریهى مشهد - كه طلبههاى قدیمى مشهد آن را دیده بودند و امروز خراب شده - مدرسهاى است كه ایشان تعمیر كرده. مىآمدند، میماندند، ولو شهر خودشان هم نبود. مرحوم میرزا مهدى شهید اصفهانىالاصل، كه یكى از چهار شاگرد برجستهى مرحوم وحید بهبهانى است - كه چهارتا شاگرد او به نام «مهدى» است و به آنها میگویند «مهادى اربعه» - مىآید مشهد میماند، در همین جا هم به شهادت میرسد. در طول این سالها، علماى بزرگى در بین اعقاب او حضور داشتند. چه اشكال دارد اهل آنجا هم نباشند، اما بیایند؟ فضلاً از اینكه اهل آنجا باشند. اگر اهل آنجا باشند، باید بیایند.
 فضلاى بجنوردىِ مشهد و قم بنشینند بین خودشان ده نفر را انتخاب كنند، آنها را بفرستند اینجا، حوزه هم موظف باشد امكانات فراهم كند؛ بیایند اینجا، درسها را بگویند. حالا میگویند تا سطح ده تدریس میشود. بالاتر بگویند، درس خارج بگویند. بله، طلبهاى كه اینجا درس خارج خوانده و قریبالاجتهاد شده، مانعى ندارد و خوب است كه دو سال، سه سال، پنج سال هم برود در یك حوزهى دیگرى - مثلاً حوزهى قم یا حوزهى مشهد - حضور پیدا كند و بعد برگردد اینجا. وقتى یك روحانىِ ملاىِ باسوادِ عمیق در این روزگار - كه روزگار فكر و فرهنگ و گسترش اندیشههاى نو در سرتاسر دنیاى اسلام است - در یك شهرِ اینجورى باشد، میدانید چه اتفاقى مىافتد؟
 امروز این شهر یا این استان، نزدیك به چهل هزار دانشجو دارد. از این چهل هزار دانشجو چندتاشان با شما طلبهها مرتبطند؟ با چندتاشان مىنشینید حرف میزنید؟ تعدادى از شما ممكن است به بعضى از مجامع آنها دعوت شوند و بروند؛ پنجاه نفر، صد نفر آنجا باشند، برایشان سخنرانى كنند. مسئله این نیست. باید بالمشافهه حرف بزنید، طرف مقابل را بسازید؛ این احتیاج دارد به وقت، احتیاج دارد به كار، احتیاج دارد به سواد كافى، احتیاج دارد به ملاحظهى نیازهاى فكرى و فرهنگى، و احتیاج دارد به عشق؛ این كار باید اتفاق بیفتد.

.........امروز این جوانهاى دانشجو و غیر دانشجو را كه مشاهده میكنید - حالا من دانشجوها را میگویم - همهشان تقریباً و تغلیباً مشتاقند از مفاهیم اسلامى و معارف اسلامى چیزهائى را بشناسند و چیزهائى را بفهمند و سر در بیاورند. من و شما باید زمینه فراهم كنیم كه بتوانیم به آنها جواب دهیم. این فرصت تا امروز كِى براى روحانیت وجود داشته؟ علاوه بر این، ابزارهاى تسهیلكننده، مثل رایانهها و ارتباطات اینترنتى و فضاى مجازى و سایبرى هم كه الان در اختیار شماست. اگر بتوانید اینها را یاد بگیرید، میتوانید یك كلمه حرف درستِ خودتان را به هزاران مستمعى كه شما آنها را نمیشناسید، برسانید؛ این فرصت فوقالعادهاى است؛ نبادا این فرصت ضایع شود. اگر ضایع شد، خداى متعال از من و شما روز قیامت سؤال خواهد كرد: از فرصت این همه جوان، این همه استبصار، این همه میل و شوق به دانستن، شما براى ترویج معارف اسلامى چه استفادهاى كردید؟ نظام اسلامى یك چنین خدمتى به ما معممین و روحانیون كرده. مگر میتوانیم خودمان را كنار بگیریم؟


پی نوشت: اگه اندکی با فضای روستاها آشنایی داشته باشید متوجه میشید که از نظر احکام و آشنایی با دین خیلی وضعشون خرابه ، مساجد فقط تو ایام محرم و رمضان کمی فعال میشن و وهابیت و فرقه های ضاله دیگه بدجوری توشون می لولن و پول خرج میکنن این درحالیه که کلی روحانی نشستن تو حوزه های قم و تهران و مثل اینکه وظیفه ی اصلیشون یعنی تبلیغ دین از یادشون رفته!!!
هنوز تاکید رهبر به روحانیت تو قم در مورد ورود به عرصه هنر از یادمون نرفته.
نوع مطلب : مقام معظم رهبری، 
برچسب ها : روحانیت، طرح هجرت، روستاها، ارتباط با دانشجویان و داشگاه ها، استفاده از نعمت جوانان مشتاق،


یکشنبه 23 مهر 1391 :: نویسنده : شاهین حق پرست

۱۳۹۱/۰۶/۲۸

بیانات در دیدار نیروهاى مسلح منطقه‌ى شمال كشور و خانواده‌هاى آنان

هیچ وقت هم نباید خسته بشویم. شنفتید آیه‌ى قرآن را «فاذا فرغت فانصب»؛ وقتى از كار فراغت پیدا كردى، یعنى كارت تمام شد، تازه قامت راست كن، یعنى شروع كن به كار بعدى؛ توقف وجود ندارد. «فاذا فرغت فانصب. و الى ربّك فارغب»؛ با هر حركت خوبى كه به سمت آرمانهاى پذیرفته شده و اعلام شده‌ى اسلام حركت كنید، این، رغبت الى‌اللّه است. البته معنویت، ارتباط دلى با خدا، نقش اساسى‌اى دارد. این را باید همه بدانند.

تلاش زمان نمى‌شناسد، مدت و سرآمد نمى‌شناسد، بازنشستگى نمى‌شناسد. در همه‌ى دورانها در زندگى انسان، امكان تلاش وجود دارد، باید این امكان را پیدا كنیم و عزم و همت كنیم بر تلاش، و با جد حركت كنیم. «قوّ على خدمتك جوارحى و اشدد على العزیمة جوانحى»؛ از خداى متعال در دعاى كمیل، امیرالمؤمنین میخواهد، به ما یاد میدهد كه عرض كنیم پروردگارا! جوارح ما را، جسم ما را، بدن ما را، براى انجام خدمات لازم قوى كن، عزم ما را هم راسخ كن. دنبالش: «و هب لى الجدّ فى خشیتك»؛ در مقابل خداى متعال بجد دچار خشیت و ملاحظه باشیم. خدا را حاضر و ناظر بدانیم و این احساس یك احساس جدى باشد؛ لقلقه‌ى زبان نباشد. «و الدّوام فى الاتّصال بخدمتك»؛ خدمت را هم قطعه قطعه نكنیم؛ متصل، این خط خدمت را پیش برویم.

نوع مطلب : مقام معظم رهبری، اخلاق، فرهنگ، 
برچسب ها : شرح قرآن، شرح دعای کمیل،۱۳۹۱/۰۷/۱۲

بیانات در دیدار شركت‌كنندگان در ششمین همایش ملی نخبگان جوان

یك مسئولیت دیگرى كه من یادداشت كردم، این است كه تلاش خودتان را معطوف به نیازهاى كشور كنید. البته در بیانات دوستان هم هست؛ در دیدارهاى دانشجوئى و دانشگاهى هم كه من ماه رمضان و غیر ماه رمضان گاهى داشتم، این را تكرار میكنند؛ اما باید این تحقق پیدا كند، باید عملى شود. الان به ما گزارش میدهند كه هفتاد درصد مقالههاى علمى ما ناظر به نیازهاى كشور نیست. نمیدانم چقدر این آمار دقیق است، اما به من اینجور گزارش میشود. این همه شما زحمت بكشید، مقالهى علمى تهیه كنید، از این مقالات علمى سى درصد ناظر به نیازهاى كشور باشد، هفتاد درصد نه! خب، انسان احساس خسارت میكند. باید صددرصد كار علمى، تلاش علمى، تهیهى مقالهى علمى ناظر باشد به نیازهاى شما. شما با *I.S.I هم بر این اساس همكارى كنید. آنجائى كه مقالهى مورد قبول  I.S.Iچیزى است كه شما میتوانید در كشور از آن استفاده كنید، آن را دنبال كنید. ما معیار اساسى در دست داریم؛ معیار ما این است كه كشور ما صدها خلل و مشكل و خلا دارد، میخواهیم اینها را پر كنیم. این هم یك نكتهى بسیار اساسى است. البته این بیش از همه احتیاج دارد به همان روش سیستمى كه یكى از دوستان اشاره كردند، و تلاشى كه بنیاد نخبگان باید در این زمینه انجام دهد.

*بابک خان توجه بفرمایید!
از همین جا به یکی از همکلاسی ها بابت تایید شدن مقاله ی I.S.Iش تبریک میگم!!
نوع مطلب : مقام معظم رهبری، علم، 
برچسب ها : نیاز کشور، مقاله I.S.I،


چهارشنبه 19 مهر 1391 :: نویسنده : شاهین حق پرست

۱۳۹۱/۰۷/۱۲

بیانات در دیدار شركت‌كنندگان در ششمین همایش ملی نخبگان جوان

نكته‌ى دیگر این است كه ما مسئله‌ى رعایت نخبگان و نگاه به نخبگان را به یك حالت شبكه‌اى در بیاوریم. ما نخبه را شناسائى میكنیم، انتخاب میكنیم، كمك میكنیم و ثبات در حركت نخبگى به او میدهیم؛ این كافى نیست. باید یك حركت شبكه‌اىِ سازنده و یك چرخه به وجود بیاید، كه از پرورش و ساخت نخبه آغاز میشود؛ یعنى مربیگرى. ریشه و پایه هم در آموزش و پرورش است؛ همچنان كه یكى از جوانها گفت. ما باید استعدادهاى نخبه را شناسائى كنیم و تربیت كنیم، بعد در میان اینها گزینش و انتخاب لازم است؛ بعضى نخبه‌ترند، بعضى استعدادهاى برترند؛ انتخاب بهترینها. بعد از آن، نگهدارى و ارتقاء است؛ نه فقط نگهدارى، بلكه نگهدارى همراه با ارتقاء و پیشرفت. كمك كنید این نخبه اگر امروز در رتبه‌ى دهم است، در آینده‌ى نه چندان دورى به رتبه‌ى اول برسد؛ ارتقاء پیدا كند. بعد این نخبه، خود وارد چرخه‌ى نخبه‌سازى شود - یعنى حالت شبكه‌اى پیدا كند - خود این نخبه، نخبه‌ساز و نخبهپرور شود. در این صورت، حالت درون‌زائى به وجود خواهد آمد و حركت مضاعف خواهد شد. اگر ما یك چنین شیوه‌اى را در پیش بگیریم، به نظر میرسد كه كار پیشرفت خواهد كرد.

....
در مورد اشخاصِ شما هم عیناً این صدق میكند؛ باید اثرگذارى داشته باشید. همان طور كه عرض كردیم، در این شبكهى نخبگانى، باید بتوانید فضاى پیرامون خودتان را به سمت نخبه شدن سوق دهید؛ این یك كار مهمى است، جزو وظائف مهم نخبگان است.

پی نوشت: دوستانی که با کانون دانش پژوهان نخبه ی تهران آشنایی دارن میدونن که دقیقا چنین شبکه ای  چندین ساله تو اونجا داره اجراء میشه.
نوع مطلب : مقام معظم رهبری، علم، 
برچسب ها : شبکه نخبه پروری،


سه شنبه 18 مهر 1391 :: نویسنده : شاهین حق پرست۱۳۹۱/۰۷/۱۲

توی این اوضاع بهم ریخته ی اقصادی این تمثیل رهبر انقلاب (حفظه الله) خیلی جالب توجهه:

بیانات در دیدار شركت‌كنندگان در ششمین همایش ملی نخبگان جوان

یك نفر سرمایه‌ى خودش را به طلا و ارز تبدیل میكند و میرود توى صندوقخانه‌ى منزلِ خودش پنهان میكند؛ این كجا، آن كه مى‌آید سرمایه را تبدیل میكند به یك صنعت، به یك كارخانه، به یك كار تولیدىِ باارزش، و كشور را پیش میبرد، این كجا؟ شما با حركت در راه این هدفها، این كار دوم را دارید میكنید؛ یعنى سرمایه‌ى شخصى خودتان را تبدیل میكنید به یك سرمایه‌ى ملى، به سرمایه‌ى ملت ایران؛ این خیلى باارزش است.نوع مطلب : مقام معظم رهبری، فرهنگ، اقتصاد، 
برچسب ها : سرمایه، ارز و طلا،
درباره وبلاگ

بسم الله الرحمن الرحیم
بیاد اشکِ آن مشکی که رمق از سقای تشنه گرفت و حسرت به قلب اهل حرم گذاشت و آتش عطش را شعله ور کرد آتش عطشی که جز با قیام قائم (عجل الله تعالی فرجه) فرو نمی نشیند.
اشک و مشک هر دو منشأ از آب دارند و آب یعنی زندگی و حقیقت آب و زندگی ولایت است.
خدا را شاکرم که رشته ام بر مبنای آب است و دعا می کنم به وسیله ی آب بسیاری از زمین ها و قلب های لم یزرع را زنده نمایم.


مدیر وبلاگ : شاهین حق پرست
پیوندهای روزانه
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
آیه قرآن شمارنده
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic